Kuriosa


Öppen famn mot en och var

i ljusa som i mörka da’r.

Så lyder våran släktdevis och den känns lika aktuell idag som någonsin tidigare.

Föreningen har också en egen visa som gärna får sjungas närhelst vi träffas inom släkten eller bara för att det känns bra. Så ta ton och sjung, av hjärtat, sjung!

Smithska släktvisan

(med acklamation antagen vid lunch å Nordkoster den 19 augusti 1945)

Mel.: ”Lili Marlene”.

Åren de komma och åren de gå,
många bli gamla och ännu fler bli grå,
men uti Smithars glada lag
föryngras jag
för varje dag
tack vare släkten Smith,
tack vare släkten Smith.

Pengar kan Du mista och pengar kan Du få
lägga i Din kista ‑ men ha det svårt ändå
men se min vän ett glatt humör
det susen gör ‑ långt tills man dör
och det har släkten Smith
ja,det har släkten Smith

Höjom nu glasen och drick för släkten Smith
när vi är i gasen så gör vi svart till vitt,
måtte vår vänskap räcka te’
i många le’
ja, leve släkten Smith,
ja, leve släkten Smith.

Bägaren i botten och solsken i var blick,
när Du har fått den, Du blir en hedersprick,
framåt med vänskap, skämt och sång,
vår levnad lång
och varje gång
med fröjd för släkten Smith,
med fröjd för släkten Smith.